De geschiedenis

De geschiedenis van Sv. O.K.K.

Op 22 november 1922 is sv O.K.K. te Wateringen opgericht. Wateringen was toen een rustiek dorpje, omgeven door landerijen, tuinderijen en boomgaarden. Na de mobilisatie van 1914-1918 waren de oud militairen verenigd in de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL) een in 1918 opgericht vrijwilligerskorps, bestemd om het wettig gezag te steunen bij handhaving of herstel van orde en rust. Na de verplichte jaren wilde men wel doorgaan, dus kwamen zij wekelijks bijeen voor de schietoefeningen. De schietoefeningen vonden toen plaats in de kolfbaan achter het gemeentehuis. En op 22 november 1922 ging de schietvereniging onder de naam Oefening Kweekt Kunst (OKK) van start.

In 1939 was sv O.K.K. aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Scherpschutters (nu KNSA). Met op 8 mei 1940 een Koninklijke goedkeuring. De intussen betrokken openbare school moest voor het stafkwartier weer verlaten worden. De druivenkas was toen het enige alternatief.
De Duitse inval op 10 mei 1940 verstoorde het gehele Nederlandse leven en dus ook dat van sv O.K.K. De wapens moesten worden ingeleverd. Het doek was voor sv O.K.K. gevallen.

Na de oorlog wilde men weer schieten, maar door gebrek aan wapens en een land dat opgebouwd moest worden, leek het er op dat dit wel even kon gaan duren. Op 2 oktober 1948 klonken in de veilinghallen weer de eerste schoten. Aanvankelijk werd geschoten met één geweer, maar al snel kwam er een tweede bij.

In 1966 werden de activiteiten gestaakt omdat de veilinghallen niet meer aan de veiligheidsvoorschriften voldeden. Sv O.K.K. ging weer in ruste tot betere tijden.

In 1975 kwam de stal van de Hofboerderij leeg. Er werd direct contact opgenomen met de gemeente, maar omdat sv O.K.K. permanente banen wilde aanleggen ging dat niet door. Maar er was een alternatief. De zolder van de boerderij was wel beschikbaar. We kregen een vergunning en er werd begonnen met het opruimen van de zolder. Staalplaten werden naar boven gesjouwd omhofboerderij-214x300 de zolder te beveiligen tegen missers. De inrichting was namelijk voorgeschreven van hogerhand.
Maar op 4 oktober 1976 was het dan zover. Sv O.K.K. was weer actief. Al gauw moest het aantal banen worden uitgebreid van 5 naar 8. In 1983 werden de banen geschikt gemaakt voor pistoolschutters. We kregen voor het eerst in het bestaan van de vereniging er een andere discipline bij naast het kkg schieten.

In 1986 kwamen de eerste geluiden om uit te breiden. Dat ging op de zolder moeilijk dus werd er gekeken naar een andere locatie. Die werd gevonden onder de vloer van de oude veiling aan de Dorpskade. Tekeningen werden gemaakt en de bouwplannen werden op papier gezet. Maar helaas, het ging niet door. De gemeente was toe aan een nieuw gemeentehuis en dat kwam precies op de plaats waar sv O.K.K. wilde (en mocht) bouwen.
Dus moesten we opnieuw beginnen met zoeken. Via de wethouder van sport kwamen we in contact met de tafeltennisvereniging die ook op zoek was naar uitbreiding van hun accommodatie. Op 18 november 1991 werd de stichting SportWat opgericht die eigenaar van de accommodatie zou worden. Sv O.K.K. en de tafeltennisvereniging worden de huurders.
Er werd een geschikt stuk grond gevonden aan de Dorpskade. Opnieuw werden er tekeningen en een bestek gemaakt. In juni 1993 werd in de Scrumpy Pub het contract met de aannemer getekend. In augustus 1993 ging de eerste spade de grond in. De aannemer zette het casco neer en door zelfwerkzaamheid werd de accommodatie afgebouwd. De opening van de sportaccommodatie werd op 26 februari 1994 verricht door burgemeester Van den Bos. Door middel van een schot uit een kanon.

Op 1 maart 1994 was het zover, sv O.K.K. opende haar nieuwe accommodatie. Hierin zijn niet alleen de klein kalibers die geschoten kunnen worden maar ook groot kaliber en zwart kruit. De mogelijkheden waren ineens te over, 10 meter, 12 meter, 25 meter en 50 meter banen kwamen beschikbaar. En een ledenaantal verdubbeling had dit tot gevolg.
De 2e fase van onze accommodatie, de bouw van een 25 meter baan met 6 schietpunten wordt in 2000 geopend. Maar sv O.K.K. kreeg steeds meer leden die graag 100 meter wilden schieten. De financiële toestand van de vereniging was dermate dat begonnen kon worden met de bouw van de 100 meter banen. Intussen werd er gewoon geschoten. Pas op het laatste moment werd de muur van de 50 meter baan verwijderd en werden de transporten op elkaar aangesloten. sv O.K.K. had een 100 meter baan met 6 schietpunten! Op deze banen kan zowel op de 50 als op de 100 meter worden geschoten.

Er is nog een stille wens om aparte 50 meter banen aan te leggen achter de huidige 25 meter banen. De realisatie daarvan is afhankelijk van meerdere factoren. Allereerst de financiën van de vereniging en ten tweede van de gemeente, want dat stuk grond is van de gemeente.