Jubileum

22 November 1922 is voor ons een belangrijke datum, het is de datum van de oprichting van onze vereniging.

Zaterdag 12 november hebben we dit 100 jarig jubileum gevierd.
’s Middag hebben we een receptie gehouden met onze relaties en ’s avond hebben we met onze leden een groot feest gevierd.

Kort na de eerste wereldoorlog kwamen er een aantal oud-militairen op het idee om een schietvereniging op te richten. Dit werd Oefening Kweekt Kunst en men kon schieten in de kolfbaan achter het gemeentehuis. De munitie liet nogal te wensen over en je moest maar afwachten of de kogel de kaart wel haalde. De contributie koste destijds 15 cent per week waarvoor men 5 schoten mocht doen.

Enkele jaren later verhuisde de vereniging naar een oud schoolgebouw wat een enorme verbetering was. We gingen van 2 naar 3 schietbanen. Ook werden er baantransporten aangebracht die men met de hand kon bedienen.

Vlak voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog moest OKK het schoolgebouw verlaten, omdat men het gebouw nodig had als stafkwartier. Men ging verder met schieten in een druivenkas waar strobalen als kogelvanger werden gebruikt totdat er in de meidagen van 1944 de wapens moesten worden ingeleverd. De vereniging ging in ruste.

Op 2 oktober 1948 kon er weer geschoten worden in het veilinggebouw en begon OKK opnieuw met 35 leden en één geweer.

Echter halverwege de jaren 50 moest de vereniging opnieuw er mee stoppen maar uiteindelijk kwamen we in 1974 in aanmerking om ons op de Hofzolder te vestigen alwaar in 1975 het openingsschot werd gelost.

Hier is met veel plezier onze sport beoefend en zijn we qua ledenaantal gegroeid, maar ook de vraag naar andere disciplines werd steeds luider wat uiteindelijk resulteerde in de huidige locatie op de Veenbes wat op 26 februari 1994 is geopend. Sindsdien hebben we een aantal uitbreidingen van de accommodatie gerealiseerd. Zo zijn er 25 meter banen gebouwd en zijn de 50 meter banen uitgebreid naar 100 meterbanen en beschikken we nu over 24 schietbanen.