Lid worden?

Wil u lid worden?

Wij hebben een folder! Hier staat alle informatie over het lid worden, kosten e.d. in vermeld. Deze folder kunt u hier bekijken.

Heeft u belangstelling om lid te worden of wilt u meer informatie over Sv. O.K.K. dan kunt u contact opnemen via het contactformulier. Na uitnodiging bent u welkom om langs te komen. U kunt dan alle vragen op ons afvuren en wij zullen deze graag beantwoorden.

Jeugdleden zijn iedere vrijdagavond welkom.
Ook de jeugd vragen wij om eerst aan te melden via het contactformulier.

Wanneer het u leuk lijkt, krijgt u een inschrijfformulier mee. Deze dient u zelf op de vereniging op te halen en wordt niet over de post of mail verstuurd. Het inschrijfformulier moet ingeleverd worden met twee recente pasfoto’s.

Na het inleveren van het inschrijfformulier wordt het behandeld op de eerst volgende bestuursvergadering. Wanneer er geen bijzonderheden zijn wordt u doorgeschoven naar de toelatingscommissie. Zij nodigen u uit voor een gesprek.
Bij de toelatingscommissie krijgt u te horen wie uw instructeur is. Ook bent u vanaf het moment dat u betaald heeft aspirantlid. Op dit moment moet er een VOG (verklaring omtrent gedrag) aangevraagd worden voor leden van 16 jaar en ouder. Aspirantlid houdt in dat u het eerste half jaar alleen deel mag nemen aan de luchtdisciplines. Na het afnemen van een proef mag u zelfstandig deze discipline beoefenen. Na het half jaar bent u, als er geen bezwaren zijn, automatisch volwaardig lid. Indien er wel bezwaren zijn zult u worden uitgenodigd voor een tweede gesprek.
Alle schutters zullen starten op de luchtdiscipline. Als er een proef is afgenomen kan een lid doorstromen naar het klein kaliber schieten. Wanneer ook deze proef met succes is afgenomen kunt u doorstromen naar het groot kaliber schieten.