Optisch geweer

Optisch geweer schieten

Optisch geweer is een afgeleide van het Benchrest. In het verleden was deze speciaal opgericht voor de schutters die niet meer aan de overige disciplines mee kon doen door lichamelijke of visuele beperkingen. Echter naast het Optisch Geweer schieten is de Benchrest nu aan het opkomen en zal binnen sv O.K.K. ook een normale wapengroep zijn. Binnen het Optisch Geweer zijn alle type wapens en kalibers toegestaan. Het Benchrest moet voldoen aan de Benchrest reglementen, zowel nationaal als internationaal.